info@Peregrine-Management.com

Launching Your Cross-border E-commerce with Amazon: Optimizing Production Capacity with Peregrine Management International

Home  >>  Insights

Launching Your Cross-border E-commerce with Amazon: Optimizing Production Capacity with Peregrine Management International

Launching Your Cross-border E-commerce with Amazon: Optimizing Production Capacity with Peregrine Management International

June 14, 2024  share     

Launching Your Cross-border E-commerce with Amazon: Optimizing Production Capacity

(Vietnamese below)

Join us along with Amazon Global Selling, Peregrine Management International, Bureau Veritas CPS, and LianLian Global for an exploration of the cross-border e-commerce for manufacturers. Discover how to tap into the $1.2 trillion US market through Amazon. Learn about market expectations, product development strategies, and sustainable production practices that ensure quality and long-term success.

Expert Perspective on the US Market, Product Development, and Production:

Mr. Trinh Khac Toan– Northern Regional Director, Amazon Global Selling Vietnam.

 • Potential of the US market and Amazon’s business model
 • Roadmap for building B2C export distribution channels

Mr. John Dwyer– Industrial manufacturing expert with over 22 years of experience in the US and Asia, founder of Peregrine Management International, former General Director of Northstar Precision Vietnam - Polaris Inc., and Mr. Hung Tran –Director of Quality and Engineering Management at Peregrine Management International.

 • Insights into US consumer perspectives and market approach.
 • Potential of Vietnamese manufacturers
 • Sustainable production strategies with concepts of "Lean," "Continuous Improvement," "Error Proofing," and "Problem Solving".

From Service Providers

Product inspection and market regulation from Bureau Veritas CPS Vietnam

Tax & business account consultancy from LianLian Global

Event is best suited for:

All manufacturers operating in Vietnam, in the fields of furniture, wood, iron and steel products, lighting products

Manufacturers capable of producing retail products looking to explore B2C e-commerce exports with Amazon

📅 Time:

·       2PM –5PM, Tuesday, June 25, 2024 (English session)

·       2PM –5PM, Thursday, June 27, 2024 (Vietnamese session)

📍Location: Live Webinar – Online Event

👉 RegistrationForm

Join now to seize the opportunity to break through with us!

Webinar: Hành Trình Xut Khu Thương Mi Đin T B2C Cùng Amazon

Ti ưu Năng Lc Sn Xut - Bt Phá Thành Công

Ni dung chương trình:

Tháng 6 này, lần đầu tiên Amazon Global Selling, Peregrine Management International, Bureau Veritas CPS và LianLian Global phối hợp tổ chức một chương trình dành riêng cho các nhà sản xuất. Hãy cùng khám phá hướng phát triển mang tính thời đại: Xuất khẩu Thương mại điện tử qua Amazon. Câu trả lời đã sẵn sàng cho những thắc mắc: Làm thế nào để bắt đầu xuất khẩu thương mại điện tử qua Amazon, tới thị trường Mỹ trị giá 1,200 tỷ đô? Thị trường đang mong đợi điều gì? Cần phát triển sản phẩm ra sao để thỏa mãn? Cách sản xuất bền vững, đảm bảo chất lượng và chinh phục thị trường trong dài hạn?

Chuyên gia tư vn:

 • Anh Trnh Khc Toàn – Giám đốc Khu vực miền Bắc Amazon Global Selling Vietnam
  • Tiềm năng thị trường Mỹ và mô hình kinh doanh trên Amazon
  • Lộ trình xây dựng kênh phân phối xuất khẩu B2C
 • Mr. John Dwyer – Chuyên gia sản xuất công nghiệp với hơn 22 năm kinh nghiệm tại Mỹ và châu Á, nhà sáng lập Peregrine Management International, Nguyên Tổng Giám đốc Northstar Precision Việt Nam - Polaris Inc. Và Anh Hùng Trn – Giám đốc Quản lý Chất lượng và Kỹ thuật tại Peregrine Management International.
  • Góc nhìn của khách hàng Mỹ và cách tiếp cận thị trường
  • Tiềm năng của các nhà sản xuất Việt Nam
  • Chiến lược sản xuất bền vững với các concepts "Tinh gọn", "Liên tục cải tiến", "Ngăn ngừa sai lỗi" và "Giải quyết vấn đề"

H tr t các nhà cung cp dch v:

 • Kiểm định sản phẩm từ Bureau Veritas
 • Tư vấn thuế & tài khoản doanh nghiệp từ LianLian Global

S kin phù hp vi: Các nhà sản xuất FDI và trong nước trong lĩnh vực đồ nội thất, đồ gỗ, đồ sắt thép, đồ thắp sáng Các nhà sản xuất có năng lực sản xuất sản phẩm bán lẻ muốn xuất khẩu thương mại điện tử B2C cùng Amazon

📅 Thi gian:

 • 2PM – 5PM, thứ 3 ngày 25.6.2024 (Phiên tiếng Anh)
 • 2PM – 5PM, thứ 5 ngày 27.6.2024 (Phiên tiếng Việt)

📍 Địa đim: Live Webinar – Sự kiện trực tuyến

👉 Form đăng ký

Tham gia ngay để nm bt cơ hi bt phá kinh doanh này!